Naruto Shippuden  là bộ anime nối tiếp với bộ anime Naruto
Phần này tiếp tục câu chuyện về cậu bé Naruto sau 3 năm tu luyện cùng Jiraiya cậu về làng. Cùng những người bạn làm nhiệm vụ và bảo vệ làng, đồng thời cũng tìm cách để cứu Sasuke trở về. Madara hồi sinh, đại chiến shinobi lần thứ tư nổ ra . cuộc chiến sẽ đi về đâu mời các bạn đón xem